Dziś tańczę w ciemnościach.
Te kilka słów może być droższe niż pieniądze, słodsze niż cukier i coś na co dzisiaj mam ochotę, może być lepsze niż jutro i pojutrze, chcę je tylko usłyszeć, a potem mogę umrzeć.
Home Theme Ask me anything

Jej piękne oczy się zaszkliły. Po czym po policzku spłynęła łza. Smutna, pełna bólu łza. Pare minut później zaczęła się topic w swoim własnym smutku.

(Źródło: gray-reality-of-evil, via hello-lenyy)

Wojciech Kuczok

(Źródło: polskie-zdania, via depresyjniie)

Nie milcz do mnie za bardzo, bo gryzę policzki od środka.
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter